Information

Bli medlem

Vill du bli medlem? Följ instruktionerna nedan.

 • Fyll i dina uppgifter under Kontakta oss och skicka det till oss.


 • Betala in medlemsavgiften på        100 kr till vårt bankgiro: 5048-8782  (vilket inkluderar kaffe med dopp vid årsmötet)


 • Vid frågor kontakta någon i Direktionen 

Viktigt till alla medlemmar:

 

Medlemsavgift 2021 = 100,- kr

inbetalas till bankgiro nr 5048-8782

 

Gåvor till föreningens välgörenhet kan skänkas genom insättning på föreningens bankgirokonto. Glöm inte att ange att det är en gåva

 

Mailadress. Tacksam om alla som har en mailadress eller ändrar den meddelar det till vår kassaförvaltare, Mari-Ann Granström.

 

Information till medlemmar sker i möjligaste mån via föeningens hemsida, via mail, och annonsering i Luleå Gratistidning.

 

 

 

Medlemsaktiviteter

2021

Kontakta oss

 
 
 
 
 
 

Direktionens webmail klicka här

 • Utställning på Norrbottens museum      - gå gärna och titta på den

Medlemsaktiviteter 2020

 • Årsmöte lördag 21 mars 2020 - uppskjutet pga Corona pandemin

Arkiv

 • Besök på Residenset 17 maj
 • Besök hos Biskop  Åsa Nyström              12 nov   
 • Årsmöte 24 febr 2018
 • Kafferep 4 juni
 • Kafferep 20 november

 

 • Årsmöte 2017

 

 • Den 12 juni firade vi förenigens 160 år

 

 • Kafferep på muséet