Direktionen och Valberdningen

Direktionens fokus

Detta är några punkter som Direktionen jobbar med just nu:

 

 


  • En nyvald direktion försöker bli lite "varm i kläderna"


  • Vi planerar för att samla medlemmarna till ett "kafferep" under hösten


  • Vi försöker hålla kontakt med våra medlemmar via hemsida och mail/sms


  • Vi försöker att behålla och rekrytera medlemmar till föreningen
 

 

Vice ordförande

Marianne Blomqvist

Tele: 070-2082140

Ledamot

Anita Hammargren

Tele: 070-5306669

Ordförande:

Karin Wennström

Tele: 070-3234148

Sekreterare

Gudrun Persunger

Tele: 070-6888635


Ledamot

Margareta Berglund

Tele: 070-5211177

         Aktuell Valberedning

  • Birgit Hassler 070-5828516
  • Ingrid Aarflot 070-6042265
  • Ingrid Lundin 073-8261842

Kassaförvaltare

Maj Rehnström

070-3083520


Ledamot

Ulla-Britt Hallquist

Telef: 070-5694390