Direktionen och Valberdningen

Direktionens fokus 2024
  • Genomföra två intressanta och välbesökta "Kafferep" per år.

  • Hålla sig uppdaterade kring kvinnors livskvalitet och kring vilka organisationer och verksamheter som bidrar till att öka den.


  • Värva nya medlemmar till föreningen.

 

Ordförande:

Lenita Ericson

070-555 88 94

Vice ordförande

Marianne Blomqvist

070-208 21 40

Ledamot

Anita Hammargren

070-530 66 69
Sekreterare

Camilla Wikström

070-655 10 56

Ledamot

Margareta Berglund

070-521 11 77

Kassaförvaltare

Monica Johansson

070-510 13 20


Ledamot

Ulla-Britt Hallquist

070-569 43 90

         Valberedning

  • Maria Söderqvist
  • Eva Iggbom
  • Minna Granström