Foton

Bildgalleri från förr


................................................................................................................................................

2022

Kafferep med föreläsning

Utdelning av årets penninggåva till Diakonerna i Luleå

Utställning på Norrbottens Museum

2021

Norrbottnes första kvinnliga landshövding,Lotta Fristorp, besöker vår utställning på museet

Besök hos Biskop Åsa Nyström 12 november

2019

Besök på residenset

17 maj

Foton från årsmötet den 2 mars


2018

Foton från Kafferep den 4 juni

med föreläsning "Kvinnorna i Luleå på fröken Frimans tid" - Karin Tjernström

Foton från årsmötet


2017

Kafferep

på muséet med föreläsning

"Finnkärringen - Finnpolisen - mitt liv" Eine Johanson


Föreningens firar 160 år

Foto från årsmötet 

Utdelning av 2017 års penninggåvor